Ramowy plan dnia

Ramowy rozkład dnia
 • 6:30 – 8:00
  Schodzenie się dzieci. Zabawy w kącikach zainteresowań, ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę, rozmowy na określony temat
 • 8:00 – 8:30
  Czynności porządkowe, ćwiczenia poranne, przygotowanie do śniadania
 • 8:30 – 9:00
  Śniadanie
 • 9:00 – 10:30

  Czynności objęte planem dydaktyczno – wychowawczym:

  • Zajęcia z całą grupą, zespołem
  • Zajęcia z języka angielskiego
  • Terapia logopedyczna
  • Gimnastyka korekcyjna
  • Zabawy na placu przedszkolnym
  • Spacery
  • Wycieczki
 • 10:45 – 11:00
  Przygotowanie do zupy
 • 11:00 – 11:20
  Zupa
 • 11:30 – 13:00
  Leżakowanie (grupa 2,5 - latków)
 • 11:20 – 12:00
  Relaksoterapia - słuchanie książeczek czytanych przez nauczyciela, bajkoterapia
 • 12:00 – 13:15
  Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalenie poznanych wierszy, piosenek;
 • 13:15 – 13:30
  Przygotowanie do drugiego dania
 • 13:30 – 14:00
  Drugie danie
 • 14:00 – 14:20
  Praca wyrównawcza, zabawy dowolne
 • 14:20 – 14:30
  Przygotowanie do podwieczorku
 • 14:30 – 14:50
  Podwieczorek
 • 14:50 – 16:30
  Ćwiczenia indywidualne z dziećmi – praca wyrównawcza, zabawy dowolne oparte na spontanicznej aktywności dzieci, rozchodzenie się dzieci do domu
X