Ramowy plan dnia

Ramowy rozkład dnia - Przedszkole
 • 6:30 – 8:00
  Schodzenie się dzieci. Zabawy w kącikach zainteresowań, ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę, rozmowy na określony temat
 • 8:00 – 8:30
  Czynności porządkowe, ćwiczenia poranne, przygotowanie do śniadania
 • 8:30 – 9:00
  Śniadanie
 • 9:00 – 10:30

  Czynności objęte planem dydaktyczno – wychowawczym:

  • Zajęcia z całą grupą, zespołem
  • Zajęcia z języka angielskiego
  • Terapia logopedyczna
  • Gimnastyka korekcyjna
  • Zabawy na placu przedszkolnym
  • Spacery
  • Wycieczki
 • 10:45 – 11:00
  Przygotowanie do zupy
 • 11:00 – 11:20
  Zupa
 • 11:30 – 13:00
  Leżakowanie (grupa 2,5 - latków)
 • 11:20 – 12:00
  Relaksoterapia - słuchanie książeczek czytanych przez nauczyciela, bajkoterapia
 • 12:00 – 13:15
  Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalenie poznanych wierszy, piosenek;
 • 13:15 – 13:30
  Przygotowanie do drugiego dania
 • 13:30 – 14:00
  Drugie danie
 • 14:00 – 14:20
  Praca wyrównawcza, zabawy dowolne
 • 14:20 – 14:30
  Przygotowanie do podwieczorku
 • 14:30 – 14:50
  Podwieczorek
 • 14:50 – 16:30
  Ćwiczenia indywidualne z dziećmi – praca wyrównawcza, zabawy dowolne oparte na spontanicznej aktywności dzieci, rozchodzenie się dzieci do domu
Ramowy rozkład dnia - Żłobek
 • 6:30 – 8:00

  Schodzenie się dzieci

  • Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci
  • Zabawy manipulacyjne
  • Zabawy dźwiękonaśladowcze
  • Zabawy konstrukcyjne
 • 8:00 – 8:30
  Czynności porządkowe, przygotowanie do śniadania
 • 8:30 – 9:00
  Śniadanie
 • 9:00 – 10:30

  Zabawy edukacyjne i ogólnorozwojowe:

  • Zajęcia muzyczno - ruchowe
  • Zabawy z elementami muzykoterapii
  • Zajęcia rozwojowe
  • Zajęcia edukacyjne: „Gimnastyka buzi i języka”, „Fantazjowanie przez malowanie”
  • Rozwijanie mowy i myślenia
  • Śpiewanie piosenek
  • Nauka rymowanek i wyliczanek
  • Zabawy paluszkowe
  • Nauka samodzielności: „Trening nocnikowy"
 • 10:30 – 10:40
  Przygotowanie do zupy
 • 10:40 – 11:00
  Zupa
 • 11:00 – 11:20
  Przygotowanie do leżakowania, Trening nocnikowy
 • 11:20 – 13:30
  Leżakowanie, bajkoterapia
 • 13:30 – 13:45
  Przygotowanie do drugiego dania
 • 13:45 – 14:00
  Drugie danie
 • 14:00 – 15:00
  Zabawy dowolne, zabawy na placu przedszkolnym
 • 15:00 – 15:15
  Podwieczorek
 • 15:15 – 16:30

  Zabawy swobodne:

  • Słuchanie bajek
  • Zabawy przy muzyce
  • Zabawy ruchowe
  • Zabawy w kącikach zainteresowań
  • Układanki
  • Rysowanki
  • Zabawy konstrukcyjne
X